Abonnement

Et abonnement er en løbende aftale mellem en virksomhed og en forbruger.

Selve ordet abonnement er fransk og betyder helt konkret, at der indgås en regelmæssig aftale om levering af noget.

Man kan abonnere på alverdens ydelser eller varer, men de fleste abonnementer er en ydelse eller en vare, som forbrugeren har brug for på månedlig basis etc. Det kan være et mobilabonnement, internetabonnement, avisabonnement, fitnessabonnement eller andet. Fælles er, at du løbende får leveret en ydelse mod betaling. Ifølge markedsføringsloven skal virksomheden gøre forbrugeren tydeligt opmærksom på, at der indgås en aftale om et abonnement. Det vil sige, at hvis du som forbruger køber en nedsat vare eksempelvis, skal du oplyses klart og tydeligt, såfremt købet indebærer et løbende abonnement.

Der er ofte rabatordninger på abonnementer fremfor at købe en ydelse som løskøb, hvilket også er en årsag til at mange benytter sig af abonnementsordninger. Den primære årsag er dog, at det er en ydelse, som forbrugeren benytter sig af løbende.

Når du er medlem i foreninger kaldes det kontingent eller medlemsbidrag. Princippet er det samme - nemlig at du modtager en ydelse løbende, men medlemskaber i foreninger går ikke under begrebet abonnement.

Det var aviser, som introducerede abonnementsbegrebet, som skulle øge salget af aviser. Det betød, at forbrugere købte avisen hver dag via abonnementsordningen, men til gengæld var der en procentdel af spare på månedlig basis.

Der findes mange forskellige typer af abonnementer, men langt de fleste er månedsabonnementer. Dog kan du også finde kvartalsabonnementer eller årsabonnementer. Forskellen ligger i, i hvilken tidshorisont abonnementet er gyldigt i. Har du et månedsabonnement, er dit abonnement altså gyldigt pr. måned, har du et kvartalsabonnement, er det gyldigt pr. kvartal og det vil som regel være der, der betales.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage den vare eller ydelse, som du abonnerer på, skal du selv afmelde det. I langt de fleste abonnementsordninger er der en opsigelsesperiode.