Taletid
Data
Valgmuligheder
Netværk
Anmeldelser

Wiki på telmodi.dk

CPU - processor


Her angives hvilken processor eller hvilken processor hastighed mobiltelefonen har. Dette vil være udslagsgiven mht. til hvor hurtig mobiltelefonen vil føles når den anvendes.
Til toppen