Taletid
Data
Valgmuligheder
Netværk
Anmeldelser

Wiki på telmodi.dk

Display type


Dette indikerer den type skærm der er brugt til mobiltelefonen. Dette element er vigtigt ifm. de nye touch mobiler.
Til toppen