E-mail

Begrebet e-mail dækker over beskeder, som kan sendes via datanet. Det vil sige, at det er elektroniske beskeder. De kan enten bestå af tekst eller af binær data (sammensat data)- eller begge dele. Kort sagt er det elektronisk overførsel af data. E-mail er en forkortelse af Electronic Mail, dansk oversat er det elektronisk post.

Selvom man måske ikke skulle tro det, kom e-mail inden der kom internet. I 1965 kunne brugere på en hovedcomputer kommunikere med hinanden, og senere blev teknologien udviklet til, at man kunne sende beskeder via forskellige servere.

I dag bruger de fleste e-mails sendt via SMTP (Simple Mail Transfer Protokol), som du nok er stødt på når du har fået ny telefon og skal opsætte din mail. E-mails indeholder i dag som regel flere felter. Her er både fra, til, emne og indhold. Fra-feltet er som regel udfyldt fordi man bruger sin e-mailadresse når man opsætter sin mail, og dermed er afsenderen automatisk udfyldt. Dog er der ikke nogen officiel kontrol af, om afsenderen er den, han udgiver sig for at være, og det er blandt andet derfor du kan risikere at få mails hvor afsenderen er et navn eller en mailadresse, som ikke eksisterer. Til-feltet skal udfyldes med modtagerens e-mailadresse. En e-mailadresse består af to dele; et brugernavn og et servernavn. Brugernavnet er det, der kommer før @ og servernavnet er det, der kommer efter @ og før. En server kan eksempelvis være hotmail.com og brugernavnet vil således være det, der står foran @hotmail.com.

Emnet i e-mailen kan ses som en form for overskrift og skal give modtageren et hurtigt overblik over hvad indholdet drejer sig om. Indholdet er selve meddelelsen og altså de informationer, du ønsker at give til modtageren.