GPS

En GPS afregner geografiske positioner. GPS er en forkortelse ad Global Positioning System, og er et satellitbaseret navigationssystem. Satellitterne kredser rundt om jorden i omkring 20.000 km højde og sender signaler ned til jorden. GPS-systemet blev udviklet i 1970’erne af det amerikanske forsvarsministerium og skulle oprindeligt kun bruges af det amerikanske militær. GPS-systemet gik dengang under navnet NAVSTAR. I 1993 blev en GPS service gjort tilgængelig for offentligheden, men var dog ikke lige så præcis, som det system militæret gjorde brug af. I 2000 blev systemet som civile gjorde brug af, væsentligt forbedret og i dag er det meget nøjagtigt.

GPS-systemet er smart fordi det kan hjælpe dig, hvis du farer vild eller vil tracke din løbetur - hvis du altså har en smartphone med indbygget GPS, som de fleste har i dag.

Det er ikke kun til personlige formål at GPS-systemet er smart. Signalerne fra satellitterne og ned til jorden, skal igennem atmosfæren, og det kan give forskere et indblik i atmosfærens tilstand i form af fugtighed, temperatur og tæthed.

Helt konkret fungerer GPS ved at flere satellitter, som er i kredsløb og alle sammen udsender signaler om klokkeslæt og egen position, som derefter sender signalerne til GPS-enheden på jorden. Det er radiobølger, konstant bevæger sig med lysets hastighed, og når man kender hastigheden på signalet, hvornår signalet blev udsendt og hvornår det blev modtaget, kan man regne ud hvor langt signalet har rejst. Eftersom en GPS-satellit netop giver informationer om hvad klokken er og hvor den er, kan vi udregne afstanden.