Taletid
Data
Valgmuligheder
Netværk
Anmeldelser

Wiki på telmodi.dk

IMEI nummer


En mobiltelefon har altid et IMEI nummer som står for telefonens International mobile Equipment identity. Dette nummer som ofte vil stå på et mærkat på mobilens batteri, benyttes hvis en mobil er stålet og man ønsker at spore eller lukke telefonen ned.
Til toppen