Kalender

Kalender

Den kalender vi anvender i Danmark kaldes den gregorianske kalender. Vi bruger den til at holde styr på hvilken dato det er på året, og hvilken dag det er på ugen.

En kalender dækker over et år og indeholder både en oversigt over årets dage, uger og måneder i løbet af et år. Herudover er kalendere ofte suppleret med diverse mærkedage. Det er alt fra nationale festdage, som eksempelvis Danmarks befrielse til religiøse mærkedage såsom juleaften.

Før vi i Danmark brugte den gregorianske kalender, brugte vi den julianske kalender, som også inddeler året i tolv måneder; 365 dage og skudår hvert fjerde år.

Den gregorianske kalender blev indført allerede i 1582 af pave Gregor den 13. Danmark skiftede fra den julianske kalender til den gregorianske kalender i år 1700. Nærmere bestemt den 18 februar. Man sprang således 11 dage over og gik direkte fra 18. februar til 1. marts. Grunden hertil var, at der måtte rettes op på den upræcise julianske kalender.

Der er som nævnt skudår hver fjerde år, og grunden hertil er, at jorden ikke når rundt om solen på præcis 365 dage, men kun knap 365 dage og seks timer. Hvis vi ikke havde skuddagen, ville det på sigt rykke sæsonerne så meget, at det ville være vinter i juli og sommer i december på den nordlige halvkugle. Ifølge den julianske kalender bestod februar oprindeligt af 23 dage, og man indførte en ekstra dag, nemlig den 24. februar. Det betyder samtidig, at den 24. februar i virkeligheden er skuddag, og dermed ikke den 29., som mange tror.