Mobilt internet

Mobilt internet

Mobilt internet dækker over internet, som er mobilt, altså internet som kan flyttes på. Det vil sige, at man kan tage internettet med hvis man skal bruge det andre steder end i sit hjem. Mobilt internet står i modsætning til fast internet, som kun kan bruges på en bestemt lokalitet. Hvis du har internet med i din mobilpakke, kaldes det altså mobilt internet, fordi det (næsten) er uafhængigt af positionen. Det kræver ingen opsætning og kan derfor bruges, hvis du skal bruge internetadgang i toget, det kan tages med i sommerhuset eller generelt bare tages med uanset hvor du skal hen.

I dag er signalet på mobilt internet så godt, at det dækker det meste af landet, men der er dog visse ulemper. Selvom det mobile netværk er mere stabilt end det hidtil har været, er det stadig ikke lige så stabilt som fast internet. Herudover er der flere faktorer, der spiller ind på hvor godt det mobile netværk er. Fysiske forhold såsom bakker, skove og afstand til nærmeste mast har en betydning for hvor godt det mobile netværk er. Hvis du er i bevægelse, eksempelvis i et tog, kan signalet også forringes på grund af togets hastighed. Hvis du samtidig kører gennem en skov, kan du ikke være sikker på, at være dækket ind med internet. I de fleste datapakker, hvad enten det er til mobiltelefonen eller mobilt bredbånd, er der en begrænsning på hvor meget internet, du kan bruge. Dette er også en forskel fra fast internet, der som regel giver ubegrænset adgang til internettet. Har du en mobilpakke med et loft på internettet, vil internethastigheden i de fleste tilfælde falde markant når du har opbrugt den mængde data, som pakken indeholder. Herudover er mobilt internet mest brugbart til enkeltpersoner netop fordi det kan tages med. Det nytter eksempelvis ikke meget at tage internettet med i sommerhuset, hvis resten af familien ikke skal med i sommerhus.