Ram

RAM er en forkortelse for begrebet random access memory og er arbejdshukommelsen i en computer eller mobil. RAM er stedet hvor olysninger og data som benyttes ofte bliver opbevaret, så der er hurtig adgang til det. Ram gør derfor at det bliver langt hurtigere at læse oplysninger fra dem, tilgengæld bliver alle data på RAM slettet når systemet slukkes.