Web

Web 2.0 er anden generation af hjemmesider og internetplatforme. Web 2.0 sættes i modsætning til web 1.0 som var første generation. Web 1.0 lader ikke brugerne interagere med hinanden, og de fungerer derved kun som modtagere af udvalgt information. Web 2.0 kendetegner netop denne udvikling; at brugere har mulighed for at interagere med hinanden, selv være aktive og etablere sociale relationer. Begrebet er udviklet af Tim O’Reilly, som er IT-iværksætter, i 2004. Han er fortaler for, at gøre internettet open source (open source giver brugere mulighed for at redigere og tilpasse programmer. Det kan eksempelvis være hjemmesider, som brugere selv kan redigere i. Open source er en såkaldt åbent kildekode- eller tekst).

Selve ordet web henviser til steder på internettet. Eksempelvis et website, eller dansk oversat, en hjemmeside. En hjemmeside er en samling af sider, som er gemt på en server. Alle kan i princippet oprette en hjemmeside, både privatpersoner og virksomheder. Hjemmesider kan både være private i en virksomhed, disse kaldes intranet og er kun tilgængelig for bestemte personer. Eller de kan være offentligt tilgængelige via World Wide Web. World Wide Web er forkortet til www og er et system, som formidles via internettet. Mange bruger begrebet www om selve internettet, men dette er imidlertid fejlagtigt. På en hjemmeside (www), bruges der browsere til at hente informationer fra servere ned, og vise dem i en grafisk brugerflade (en kombination af tekst og grafik som vises på en skærm, og kan manipuleres via mus eller tastatur etc.).